13:31 13/05/2015
Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, sự chuyển biến rõ nét trong công tác của chương trình 4 – nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi xã hội để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa đề án 641 đi vào cuộc sống:
Nhiều đơn vị tài trợ đã chung tay cùng BCN chương trình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đề án 641 (Ảnh: TH)
Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 được ban hành ngày 28/4/2011. Đây là Quyết định toàn diện nhất về việc sử dụng tổng hợp các phương pháp tập luyện TDTT kết hợp với dinh dưỡng để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cải thiện chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, sự chuyển biến rõ nét trong công tác của chương trình 4 – nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi xã hội để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa đề án 641 đi vào cuộc sống:

Thực hiện nghiêm túc Quyết định 641/QĐ-TTg và các chủ trương, chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030

Ban chủ nhiệm chương trình 4 đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí, đài truyền hình, đài tiếng nói từ trung ương đến địa phương; các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện nhiều chương trình dưới các hình thức khác nhau để tuyên truyền Quyết định số 641/QĐ-TTg và các văn bản về chủ trương, chính sách của Nhà nước triển khai triển khai thực hiện Quyết định, nhất là chương trình về tuyên truyền thay đổi hành vi xã hội; Quyết định 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030; Quyết định 1647/QĐ – BVHTTDL về việc thành lập Văn phòng Ban điều phối Đề án; Quyết định 1648/QĐ—BĐPĐA về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối Đề án; Quyết định 1739/QĐ-BĐPĐA về việc phê duyệt nhiệm vụ và nội dung chương trình 1 “Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam”; Quyết định 1740/QĐ-BĐPĐA về việc phê duyệt nhiệm vụ và nội dung chương trình 2 “Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe. chất lượng dân số có liên quan”; Quyết định1741/QĐ-BĐPĐA về việc phê duyệt nhiệm vụ và nội dung chương trình 3 “Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi”; Quyết định1742/QĐ-BĐPĐA về việc phê duyệt nhiệm vụ và nội dung chương trình 4 “Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam”; Quyết định 3232/QĐ-BĐPĐA về việc thành lập Ban chủ nhiệm chương trình 3; Quyết định 3233/QĐ-BĐPĐA về việc thành lập Ban chủ nhiệm chương trình 4; Quyết định số 2389/QĐ-BĐPĐA ngày 03/7/2013 của Trưởng ban Điều phối Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Quyết định số 3170/QĐ-BĐPĐA phê duyệt Kế hoạch tổ chức đi bộ đồng hành vận động toàn dân tham gia Đề án 641; Các Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030…

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, phát thanh: Đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV3, Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Đài truyền hình Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam; Tạp chí thể thao, Báo Thể thao Việt Nam, Bản tin 641 của Văn phòng Ban điều phối, Website TDTT VN... thực hiện chuyên trang, chuyên mục về Đề án 641 để chuyển tải sâu, rộng và nhanh nhất các nội dung của chính sách, các chương trình hành động đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, Chương trình 4 đã đạt được những con số ấn tượng. Theo báo cáo gửi lãnh đạo Tổng cục TDTT, đã có hơn 500 tin, bài, ảnh ở cả 4 lĩnh vực được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu, Bài hát cho đề án 641 đã có trên 200 tin bài từ trung ương đến địa phương với những phản ánh hết sức tích cực; Thực hiện 05 đợt hưởng ứng cuộc thi tại các trường Đại học, Đoàn thanh niên các đơn vị trong và ngoài ngành, tạo tiếng vang lớn cho Đề án.

Tăng cường công tác xây dựng và củng cố bộ máy tổ chức, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền, tổ chức sự kiện của Đề án

Ngay sau khi nội dung đề cương các chương trình thành phần được phê duyệt, Ban chủ nhiệm chương trình 4 đã sớm nhận thức được vài trò, tầm quan trọng của chương trình 4 là phải đi trước một bước, tiến hành tuyên truyền, sâu rộng tới quần chúng nhân dân về Đề án trước khi các chương trình khác đi vào triển khai. Do vậy, việc kiện toàn bộ máy tổ chức được đặt lên hàng đầu. Trong đó, nhiều bộ phận mới được Ban chủ nhiệm thành lập, triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu của Đề án nói chung và chương trình 4 nói riêng, nhất là hình thức tập hợp cán bộ theo chuyên ngành, sở trường đã được đào tạo, như: Bộ phận hành chính tổng hợp; Bộ phận Kế toán – Quản lý dự án; Bộ phần Chuyên môn – Kỹ thuật… chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, từng thành viên để tránh trồng chéo trong khi triển khai.

Đến nay với số lượng 15 thành viên, Tổ thư ký chương trình 4 đã đi vào hoạt động trôi chảy và xử lý nhiều đầu mục công việc đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cán bộ được Ban chủ nhiệm chương trình 4 đặc biệt quan tâm thực hiện. Không chỉ nêu cao tình thần tự học, các cán bộ phục vụ chương trình 4 còn được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo, giảng dạy về thông tin, tuyên truyền, marketing trong thể thao, tổ chức sự kiện tuyên truyền. Đa số các cán bộ thuộc các bộ phận đã được phân công đều được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về hành chính, kế toán, báo chí, kỹ  thuật…

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Ban chủ nhiệm chương trình 4 hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 3 năm qua về công tác thông tin, tuyên truyền cho Đề án 641.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá Đề án 641 tới quần chúng nhân dân dưới nhiều hình thức

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình 4 là tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các sự kiện quảng bá, từng bước đưa đề án gần gũi hơn với người dân dưới nhiều hình thức.

Để tăng cường hoạt động này, Ban chủ nhiệm chương trình 4 đã xây dựng lộ trình tuyên truyền trên 17 đầu báo in, tạp chí, 10 đài truyền hình trung ương và địa phương; Hơn gần 20 cơ quan báo điện tử và đài phát thanh trên cả nước. Ngoài ra, việc tuyên truyền qua sách và truyền thông tiếp tiếp thị xã hội cũng được Ban chủ nhiệm đặc biệt quan tâm.

Chỉ tính riêng năm 2013, đã có hàng ngàn lượt tin bài được đăng tải, quáng bá, tuyên truyền cho đề án với tinh thần ủng hộ, tích cực. Ban chủ nhiệm chương trình 4 đã phối hợp với Ban chấp hành đoàn của 4 trường Đại học khu vực phía Bắc: Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền Đề án như: tìm hiểu về Đề án 641, tham gia cuộc thi sáng tác Bài hát, Khẩu hiệu, Biểu trưng; phổ biến các ấn phẩm thông tin hướng dẫn tập luyện TDTT…

Không thể không đề cập tới việc Ban chủ nhiệm chương trình 4 đã phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện VFM thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thành công cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013, diễn ra ngày 29/9/2013 với sự tham dự của hơn 1000 học sinh, sinh viên trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Cuộc đi bộ đã lần lượt đi qua các tuyến phố chính quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hàng ngàn người dân thủ đô chứng kiến cuộc diễu hành đã nhiệt tình cổ vũ cho các tình nguyện viên đồng thời có sự quan tâm sâu sắc tới ý nghĩa của Đề án 641.

Tiếp nối thành công đó, Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án cũng được Ban chủ nhiệm chương trình chủ trì tổ chức. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được tổng số 262 tác phẩm dự thi, trong đó Bài hát (32), Khẩu hiệu (150), Logo (80) của gần 100 tác giả cá nhân, tổ chức tập thể từ mọi miền tổ quốc tham dự. Các tác phẩm dự thi được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về chất lượng và hình thức thể hiện.

Cả hai sự kiện trên đều được Ban chủ nhiệm chương trình 4 tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Điều này không chỉ có thấy sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong chương trình mà còn cho thấy sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng vào sự thành công của Đề án của nhiều đơn vị, tổ chức xã hội khi chung tay, trở thành Nhà tài trợ cho các chương trình. Tiêu biểu phải kế đến như: VietjetAir, Cansual 3+…

Trong 2 năm, 2012 và 2013, Ban chủ nhiệm chương trình 4 cũng đã phối hợp với Văn phòng ban điều phối Đề án tổng thể triển khai khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn 20 tỉnh biên giới, vùng sâu, vùng xa, cùng đồng bằng: Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Nông, Lâm Đồng, Sơn La, Điện Biên. Long An, Kiên Giang, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.. đánh giá thực trạng về nhận thức xã hội đối với tầm vóc, thể trạng tại các địa phương này từ mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, đồng thời lồng ghép các chương trình tuyên truyền đề án 641 tới đông đảo bà con nhân dân, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện triển khai Đề án đã được phê duyệt.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn gặp nhiều khó khăn, ngân sách dành cho các Đề án còn nhiều hạn chế, chương trình 4 thuộc Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã đạt được những kết quả khích lệ, góp phần đẩy mạnh tiến độ triển khai Đề án đi vào đời sống nhân dân. Để các hoạt động của chương trình 4 nói riêng và Đề án nói chung có bước phát triển mới về chất, đòi hỏi toàn thể cán bộ, từ cấp quản lý tới các thành viên trong Ban chủ nhiệm các chương trình phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm đổi mới, ý chí cải thiện giống nòi, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển tầm vóc con người Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn về cách thức vận hành cơ chế, bằng cả những hành động cụ thể để động viên đông đảo cán bộ, thành viên tích cực hơn với nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung của Đề án.
Theo Thùy Anh (tdtt.gov.vn)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

logo-tam-voc-viet Trang thông tin chuyên biệt của chương trình tổng thể
"Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam"

Thông tin tòa soạn:
- Báo điện tử Thể Thao Việt Nam - Tổng biên tập: Hoàng Dự
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013
- Địa chỉ: Số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Top