10:34 12/05/2015

Ban hành theo Quyết định số  2471/QĐ-BĐPĐA ngày 12  tháng 7  năm 2013 của Bộ trưởng, Trưởng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và Bài hát (Ca khúc) cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030

(Ban hành theo Quyết định số  2471/QĐ-BĐPĐA ngày 12  tháng 7  năm 2013 của Bộ trưởng, Trưởng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030)

  
I. THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (Logo).

1. Mục đích, yêu cầu.

a) Mục đích:

Biểu trưng (logo) được sử dụng chính thức trong tất cả các hoạt động của Đề án 641 như in ấn trong các văn bản chính thức, trên Pano, apphích, ấn phẩm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài trợ và các giao dịch trong nước cũng như quốc tế.

b) Yêu cầu:

Mẫu biểu trưng của Đề án 641 phải đạt được các yêu cầu sau đây:

- Thể hiện được tính chất, đặc điểm của Đề án;

- Hình ảnh và bố cục trang trọng phù hợp với một Đề án cấp quốc gia;

- Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: Thẩm mỹ, khoa học, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…), thuận lợi cho việc in ấn, sản xuất vật phẩm lưu niệm, sản xuất sản phẩm tiêu dùng;

- Không có tranh chấp về bản quyền.

2. Đối tượng tham dự.

- Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không được phép dự thi.

3. Sản phẩm dự thi.

- Số lượng mẫu sản phẩm dự thi không hạn chế.

- Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục và những điều phạm luật cấm của Việt Nam.

- Hồ sơ dự thi bao gồm:

+ Mẫu thiết kế biểu trưng;

+ Mô tả ý tưởng (không quá 500 từ đánh máy);

+ Phiếu cung cấp thông tin cá nhân.

- Mẫu thiết kế được thể hiện như sau:

Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm ´ 29,7cm), bao gồm:

+ Mẫu thiết kế lớn có chiều rộng là 15cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy), sử dụng không quá 5 màu;

+ Thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ màu của mẫu thiết kế lớn cho chiều rộng 2,5cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4);

+ Mẫu thiết kế (lớn và nhỏ) nêu trên và phần thuyết minh mô tả ý tưởng không được ghi thêm bất cứ thông tin gì khác (tên, ký hiệu riêng);

+ Không trình bày phần biểu trưng đè lên các phần chữ hoặc ngược lại;

+ Đối với biểu trưng đoạt giải, Hội đồng giám khảo sẽ yêu cầu đối tượng đoạt giải thuyết trình ý tưởng thiết kế, thiết kế chi tiết và hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng giám khảo (nếu có).

- Bài dự thi phải để trong phong bì to khổ A4 trong đó có các mẫu bài dự thi, mô tả ý tưởng và một phong bì nhỏ. Đằng sau mỗi bài dự thi có đánh mã số do tác giả tự chọn (gồm 1 chữ cái và 5 chữ số). Bên ngoài phong bì nhỏ ghi mã số tự chọn theo mã số ghi ở bài dự thi. Phía trong phong bì nhỏ ghi đầy đủ thông tin về cá nhân tác giả và dán kín. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Hội đồng Giám khảo xét chọn xong mẫu trúng giải.

4. Thời gian và cách thức gửi bài dự thi.

- Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 16/7/2013 đến hết ngày 16/8/2013 (theo dấu bưu điện nơi gửi).

- Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được để chung vào một phong bì lớn dán kín và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi:

 + Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3733 0286   Fax: (04) 3733 4419  

Hoặc

+ Ban Chủ nhiệm Chương trình 4-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.  Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3747 2958, Fax: (04) 3747 1981

5. Cơ cấu giải thưởng.

1 giải nhất: 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

3 giải khuyến khích: 3 giải ´ 5.000.000đ = 15.000.000đ (Bằng chữ: Mười năm triệu đồng chẵn)

II. THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU (Slogan).

1. Mục đích, yêu cầu.

a) Mục đích:

- Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác khẩu hiệu phục vụ cho hoạt động của Đề án 641.

- Thông qua cuộc thi tuyên truyền cổ động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào vệ sinh yêu nước, sử dụng dinh dưỡng hợp lý, khoa học, kết hợp với vận động, luyện tập thể dục thể thao góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

b) Yêu cầu:

- Khẩu hiệu phải thể hiện được nội dung, tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của Đề án 641.

- Khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, dễ nhận biết, dễ phổ biến, sử dụng được trên nhiều phương tiện truyền thông.

- Có tác dụng tuyên truyền cổ vũ toàn xã hội tham gia Đề án 641.

- Không có tranh chấp về bản quyền.

2. Đối tượng tham dự.

- Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không được phép dự thi.

3. Sản phẩm dự thi.

- Số lượng tác phẩm: Không hạn chế.

- Quy cách tác phẩm: Mỗi khẩu hiệu không quá 15 từ bằng tiếng Việt. Tác giả cũng có thể kèm theo bản dịch tiếng Anh.

- Tác phẩm được viết tay hoặc đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4, mặt sau ghi mã số do tác giả tự chọn (gồm 1 chữ cái và 5 chữ số).

- Bài dự thi phải để trong phong bì to khổ A4 trong đó có các mẫu bài dự thi, mô tả ý tưởng và một phong bì nhỏ. Bên ngoài phong bì nhỏ ghi mã số tự chọn theo mã số ghi ở bài dự thi. Phía trong phong bì nhỏ ghi đầy đủ thông tin về cá nhân tác giả và dán kín. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Hội đồng Giám khảo xét chọn xong mẫu trúng giải.

4. Thời gian và cách thức gửi bài dự thi.

- Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 16/7/2013 đến hết ngày 16/8/2013 (theo dấu bưu điện nơi gửi).

- Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được để chung vào một phong bì lớn dán kín và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi:

 + Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3733 0286   Fax: (04) 3733 4419  

Hoặc

+ Ban Chủ nhiệm Chương trình 4-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.  Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3747 2958, Fax: (04) 3747 1981

5. Cơ cấu giải thưởng.

1 giải nhất: 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

5 giải khuyến khích: 5 giải ´ 3.000.000đ = 15.000.000đ (Bằng chữ: Mười năm triệu đồng chẵn)

III. THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BÀI HÁT (Ca khúc).

1. Mục đích, yêu cầu.

a) Mục đích:

Chọn được một tác phẩm âm nhạc có ca từ thể hiện được mục đích, ý nghĩa của Đề án 641 vì mục tiêu “Dân cường Quốc thịnh” thể hiện khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam cũng như mỗi cá nhân với mục tiêu tạo ra một nguồn nhân lực khỏe mạnh về thể chất, có chiều cao, tâm hồn trong sáng, lành mạnh, có giai điệu trong sáng, khỏe khoắn, sôi động, có tác dụng khuấy động lôi kéo tình cảm, nhận thức của mọi người.

b) Yêu cầu:

- Bài hát thể hiện đúng chủ đề, ca từ trong sáng, dễ nhớ, giai điệu sôi động, trẻ trung;

- Có độ dài không quá 5 phút;

- Dễ dàn dựng, có thể kết hợp giữa đơn ca và hát bè, hát tốp ca, dễ phổ biến;

- Không vi phạm những điều cấm;

- Chưa thi ở bất cứ cuộc thi nào;

- Không có tranh chấp về bản quyền.

2. Đối tượng tham dự.

- Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không được phép dự thi.

3. Sản phẩm dự thi.

+ Số lượng tác phẩm: Không quá 3 tác phẩm

+ Quy cách tác phẩm: Mỗi tác phẩm được thể hiện cả phần nhạc và phần lời trên một mặt giấy khổ A4. Khuyến khích tác phẩm được thu âm trên đĩa CD.

+ Thông tin về tác giả: Toàn bộ thông tin về tác giả được cho vào một phong bì nhỏ, dán kín. Bên ngoài ghi mã số gồm 1 chữ cái và 5 chữ số do tác giả tự chọn.

4. Thời gian và cách thức gửi bài dự thi.

- Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 16/7/2013 đến hết ngày 16/8/2013 (theo dấu bưu điện nơi gửi).

- Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được để chung vào một phong bì lớn dán kín và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi:

 + Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3733 0286   Fax: (04) 3733 4419  

Hoặc

+ Ban Chủ nhiệm Chương trình 4-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.  Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3747 2958, Fax: (04) 3747 1981

5. Cơ cấu giải thưởng.

1 giải nhất: 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

2 giải nhì: 2 giải ´ 20.000.000đ = 40.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn)

3 giải ba: 3 giải ´ 10.000.000đ = 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

5 giải khuyến khích: 5 giải ´ 5.000.000đ = 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng chẵn)     

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Lê Khánh Hải (đã ký

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

logo-tam-voc-viet Trang thông tin chuyên biệt của chương trình tổng thể
"Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam"

Thông tin tòa soạn:
- Báo điện tử Thể Thao Việt Nam - Tổng biên tập: Hoàng Dự
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013
- Địa chỉ: Số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Top