13:42 11/05/2015
Để xây dựng nhiệm vụ cụ thể cũng như chế độ làm việc của các thành viên trong Ban điều phối và nguyên tắc điều hành của Ban điều phối, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban điều phối đã ký Quyết định số 1648/QĐ-BĐPĐA về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối.

Ban điều phối được thành lập theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg, ngày 27/10/2011 của Thủ tuớng Chính phủ với 11 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban điều phối là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối việc triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Để xây dựng nhiệm vụ cụ thể cũng như chế độ làm việc của các thành viên trong Ban điều phối và nguyên tắc điều hành của Ban điều phối, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban điều phối đã ký Quyết định số 1648/QĐ-BĐPĐA về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối.

Theo nội dung của Quy chế, Ban điều phối sẽ làm việc dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chịu trách nhiệm. Ban điều phối sẽ tiến hành họp 2 lần trong năm. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban điều phối hoặc uỷ quyền Phó trưởng ban có thể triệu tập cuộc họp bất thường của Ban điều phối. Tài liệu chuẩn phục vụ cho các cuộc họp của Ban điều phối sẽ do Văn phòng Ban điều phối chuẩn bị và gửi tới các thành viên Ban điều phối tối thiểu trước 3 ngày trước khi cuộc họp diễn ra.

Quy chế hoạt động cũng quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban điều phối. Theo đó, Trưởng Ban điều phối có nhiệm vụ chỉ đạo chung hoạt động của Ban điều phối; Quyết định những vấn đề thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều phối. Phó Trưởng ban có nhiệm vụ giúp Trưởng ban chỉ đạo triển khai Chương trình 3 (phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 3 đến 18 tuổi) và Chương trình 4 (Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam); Thừa uỷ quyền Trưởng ban triệu tập các cuộc họp đột xuất của Ban Điều phối; chủ trì các cuộc họp của Ban Điều phối khi Trưởng ban vắng mặt.

Uỷ viên Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục TDTT triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm của Tổng cục TDTT và các nhiệm vụ khác của Ban điều phối theo phân công của Trưởng ban; giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Ban Điều phối

Các thành viên của Ban điều phối phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình tại các phiên họp Ban điều phối vào hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm công tác.
Theo V.A (tdtt.gov.vn)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

logo-tam-voc-viet Trang thông tin chuyên biệt của chương trình tổng thể
"Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam"

Thông tin tòa soạn:
- Báo điện tử Thể Thao Việt Nam - Tổng biên tập: Hoàng Dự
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013
- Địa chỉ: Số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Top