10:15 07/09/2015
Ngày 28/5/2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 641/QĐ – TTg ngày 28/4/2011.
Ông  Phùng Mạnh Cường - Cán bộ Vụ Khoa giáo Văn xã,Văn phòng Chính phủ
nắm bắt tình hình triển khai Kết luận của Phó thủ tướng về Đề án 641 (Ảnh: QB)
Đề án 641 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Đề án có đối tượng phạm vi rộng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều Bộ, ngành, địa phương; cần huy động sự tham gia tích cực của cả cộng đồng.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án 641 đạt kết quả thấp, còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được giải quyết kịp thời. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc triển khai thực hiện Đề án một các thiết thực, hiệu quả, Bộ VHTTDL và các Bộ, cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo đó, sau gần 3 tháng triển khai, các vấn đề mà Phó thủ tướng kết luận đã và đang được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng và bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Về việc nghiên cứu triển khai, ứng dụng yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam – Nội dung cơ bản, có tính chất nghiên cứu, gồm nhiều đề tài nghiên cứu cụ thể thuộc chuyên ngành Y tế đã được xác định như việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm tại các Bộ, ngành, địa phương nên Bộ Y tế (cơ quan được giao chủ trì Chương trình này) đã chủ động xây dựng và rà soát lại các đề tài nghiên cứu để phân cấp theo mức độ ưu tiên và hoàn thành dứt điểm trong một số năm. Đến nay, Ban chủ nhiệm chương trình 1 đã hoàn thành đề cương chi tiết các đề tài cần thực hiện để đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề cương trình Bộ Y tế.
Giám đốc văn phòng BĐP - ông Đàm Quốc Chính (bìa phải) nêu lên những thuận lợi, khó khăn
trong việc triển khai Đề án trong thời gian tới (Ảnh: QB )

Về chăm sóc dinh dưỡng kết hợp các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan.

Ban chủ nhiệm chương trình 2 đã triển khai nhiều chương trình để huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong xã hội, các Bộ: Y tế, VHTTDL, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan có liên quan phối hợp, thống nhất với đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho các đối tượng của Đề án 641; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch liên quan đến chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số. Tiêu biểu phải kể đến việc xây dựng “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020”; triển khai dự án bữa ăn học đường tại thành phố Đà Nẵng; triển khai và đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của học sinh tiểu học Đà Nẵng trong năm 2014…

Về phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường (có liên quan đến chương trình 3 của Đề án).

Về vấn đề này, Tổng cục TDTT thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học, cấp khu vực, vùng, miền; định hướng tổ chức hoạt động thể thao trong nhà trường, nhất là trong việc tổ chức thi đấu thể thao, đảm bảo hoạt động này thực sự là phong trào của đông đảo học sinh phổ thông.

Trong năm 2013 Ban chủ nhiệm chương trình 3 đã biên soạn được 7 tài liệu về phương pháp giáo dục thể chất và thể thao trường học cho Mầm non và Tiểu học (từ nguồn kinh phí của Văn phòng Ban điều phối) và trong năm 2015, cùng với Vụ TDTT Quần chúng Tổng cục TDTT, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng bài tập mẫu thể dục giữa giờ cho các trường trên cả nước.

Về hoạt động tuyên truyền, giáo dục (liên quan đến chương trình 4)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian trước, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng hơn để người dân trên khắp mọi miền đất nước biết về Đề án cũng như ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ Đề án cũng như thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, thời gian qua, Văn phòng Ban điều phối Đề án đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan và Ban chủ nhiệm 4 chương trình thành phần xây dựng báo cáo sơ kết 4 năm; xây dựng dự thảo đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Đề án của địa phương; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ cho Đề án, đồng thời tăng cường tìm kiếm các nguồn lực xã hội tham gia tài trợ cho Đề án; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác triển khai thực hiện Đề án 641 của địa phương; đề xuất bổ sung, thay thế thành viên Ban điều phối Đề án…
Theo Thùy Anh (tdtt.gov.vn)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

logo-tam-voc-viet Trang thông tin chuyên biệt của chương trình tổng thể
"Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam"

Thông tin tòa soạn:
- Báo điện tử Thể Thao Việt Nam - Tổng biên tập: Hoàng Dự
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013
- Địa chỉ: Số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Top